Skip to content

การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษี เต็มรูป หรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีเต็มรูป หรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

         ในการจัดทำบัญชีและภาษี ส่วนใหญ่แล้ว กิจการมักจะมีคำถามและความกังวลในการออกลำดับใบกำกับภาษี เต็มรูป หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ เช่นต้องเรียงลำดับหรือไม่ สามารถกำหนด การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี เรียงตามช่องทางการจำหน่ายหรือไม่  หรือ การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี ตามวัน หรือมีการกระโดดข้ามวัน ข้ามเลขที่จะมีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรหรือไม่  เจ้าหน้าที่บอกว่า การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี ต้องเรียงตามลำดับ ตามวัน ตามรายการเกิดธุรกรรม

         ในการ ขายแบบปลีก โดยการโอนเเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของกิจการ เช่น การขายของ แม่ค้าออนไลน์  Facebook  หรือการขายผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ platform ช่วยในการรวบรวมเงิน เช่น Shopee หรือ lazada  มักจะมียอดที่โอนเข้ามาและมาทราบภายหลังจากวันที่เกิดรายการ อีก 2-3 วันหลังจากนั้น

         ทางกรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือในเรื่อง ไว้ตามรายละเอียด้านล่าง

การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี รับทำบัญชี

เรียนรู้บัญชี ภาษี พื้นฐานสำหรับเจ้าของกิจการ ซื้อมาขายไปและบริการ

สรุปพื้นฐานบัญชีภาษี เบื้องต้ง การกรอกแบบ ภงด 1/3/53 ภงด 1 ก แบบ ภพ 30 36 ความเสี่ยงการตรวจสอบกิจการเบื้องต้น ถึงกิจการท่าน
การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี

ข้อหารือ กค 0702/2488 การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี

 การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี ตามช่องทางการชำระเงิน

           บ. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสถานประกอบการเพียงแห่งเดียว ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ประสงค์จะออกใบกำกับภาษีหลายเล่มภายในเวลาเดียวกัน เนื่องจากลูกค้าของท่านมีทั้งลูกค้าที่ชำระเงินทันทีกับลูกค้าที่ค้างชำระ ซึ่งจะทำให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่เรียงลำดับกัน ท่านจึงขอทราบว่า สามารถกระทำได้หรือไม่

 แนววินิจฉัย

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนจะจัดทำใบกำกับภาษีหลายเล่ม โดยแยกเล่มกันระหว่างลูกค้าที่ชำระทันทีกับลูกค้าที่ค้างชำระนั้น สามารถกระทำได้ แต่จะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น

โดยใบกำกับภาษีนั้นต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งยังสามารถจัดทำรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร แยกออกเป็นการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระทันทีกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ค้างชำระได้

ทั้งนี้ ตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542ข้อหารือ กค 0811/พ./11941 การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี

 การลำดับเลขที่ใบกำกับภาษี ตามช่องทางการชำระเงิน

           บริษัทฯ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและวิธีการในการจัดทำใบกำกับภาษี ดังนี้

1. การจัดทำใบกำกับภาษีสามารถกำหนดลำดับเลขที่ (RUNNING N UMBER) แบ่งออกเป็น รายเดือน แยกจากกันได้หรือไม่ หรือมีข้อกำหนดได้อย่างไร   ตัวอย่าง

            เดือนพฤษภาคม – กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีเป็น 05/001
            เดือนมิถุนายน    – กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีเป็น 06/001   เป็นต้น

2. การจัดทำใบกำกับภาษีสามารถแยกออกตามประเภทหรือกลุ่มลูกค้าได้หรือไม่    ตัวอย่าง

           กลุ่มธุรกิจค้าปลีก – กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีเป็น R-05/001
           กลุ่มธุรกิจค้าส่ง    – กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีเป็น H-05/001

 แนววินิจฉัย

การจัดทำใบกำกับภาษีจะต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 86/4 แห่ง ประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการถูกต้องครบถ้วน แม้เลขที่ของ ใบกำกับภาษีจะเรียงกันโดยแบ่งหมวดเป็นรายเดือน หรือแบ่งหมวดตามประเภทของลูกค้าตามข้อเท็จจริง ข้างต้น บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่มีความผิดแต่อย่างใด

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip ตัวอย่างการทำบัญชีขายของออนไลน์ การทําบัญชีร้านค้าอย่างง่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน LAZADA SHOPEE แม่ค้าออนไลน์

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 21,637

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า