Skip to content
รับทำบัญชี รายปี

รับทำบัญชี อัตราค่าบริการ รายปี

ค่าจ้าง ฟรีแลนซ์

 

 

บริการรับทำบัญชี จัดทำบัญชี ยื่นภาษี อัตราค่าบริการ รายปี

รับทำบัญชี อัตราค่าบริการ รายปี สำหรับกิจการเปิดใหม่ รายการค้ายังไม่มาก สำนักงานบัญชี Bee accountant พร้อมให้บริการรับดูแลบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี รับบริการรับทำบัญชีรายเดือน รายปี เพื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทั้งใน กรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ เราจัดทำบัญชีตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลกิจการนอกเหนือจากกรมสรรพากร เช่น คปภ เป็นต้น

ทางสำนักงานบัญชี มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทางผู้ควบคุมงานตรวจสอบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และแนะนำข้อบัญชี ภาษีให้กิจการทราบได้อย่างทันเวลา

นอกจากนี้ทาง สำนักงานบัญชี ยังรับสอนการใช้งานโปรแกรม Express ตัวต่อตัว

บริการรับทำบัญชี จัดทำบัญชี ยื่นภาษี อัตราค่าบริการ รายปี​

ขอบเขตงานรับทำบัญชีรายปี

ทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

สมุดรายวัน

จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และปิดงบการเงิน

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ e-service

จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51/50

เอกสารการกระทบยอด

จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี (รายปี) รวมค่าปิดบัญชี 2567-2568


ค่าบริการรายปี

จำนวนรายการค้า ต่อปี
(รวม 12 เดือน)

การจัดส่งเอกสารประกอบการลงบัญชี

รายงานทางการเงิน
เพื่อวางแผนภาษี / บริหาร ระบบบัญชี Online

ขึ้นทะเบียน
ผู้ทำบัญชีกิจการ

แบบภาษี
ภงด 51/50 งบการเงิน

สมุดบัญชี 5 เล่ม

งบทดลอง บัญชีแยกประเภท

ทะเบียนทรัพย์สิน

 ภธ 40
ดอกเบี้ยเงินยืมกรรมการ

การนำส่งงบการเงิน
  DBD  E-filing

ภาษีประจำเดือน
ภงด 1/3/53 ภพ 30/36
สปส 1-10 1-20 กท 20

Basic

 8,000

0 - 50


ทุก ๆ  6 เดือน

ทุก ๆ  6 เดือน

1,500 บาท

Start - up

 12,000

51-100

ทุก ๆ 3 เดือน

ทุก ๆ 3 เดือน

1,500 บาท

SME

 15,000

101-150

ทุก ๆ 3 เดือน

ทุก ๆ 3 เดือน

1,500 บาท

Pro Biz

20,000

150-200

ทุก ๆ 3 เดือน

ทุก ๆ 3 เดือน

1,500 บาท

งบไม่ดำเนินกิจการ - งบเปล่า

                  
      จัดทำบัญชีพร้อมบริการตรวจสอบบัญชี งบเปล่า ค่าบริการรับทำบัญชี+จัดทำและตรวจสอบบัญชีอัตรา 13500 บาท (ชำระราคาก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566)

รายละเอียดเพิ่มเติม / รับใบเสนอราคา

ถามตอบ เราช่วยคุณทำอะไรบ้าง บริการ รับทำบัญชี / รายละเอียดประกอบการจัดทำบัญชี

Time is the rare currency.

บริการ รับทำบัญชี รายปี แตกต่างจากรายเดือนอย่างไร

ท่านจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภงด 54,ภ.พ.30 , ภพ 36, รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน

เอกสารในแต่ละเดือนมีไม่มากนักไม่เกิน 20 รายการ


ทุก ๆ 3 หรือ 6 เดือน สำนักงานจะส่งข้อมูลอะไรให้กิจการบ้าง

1. รายงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน งบทดลอง รายงานในระบบบัญชี Online ผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ 7/24

2. ในกรณีที่ทางสนง ตรวจสอบและมีข้อมูลที่ควรต้องปรับปรุงแบบภาษีต่าง ๆ ทางสนง จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

3. บริการตอบคำถามบัญชีภาษี การตรวจสอบปัญหากับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีภาษีตามที่กรมสรรพากรแนะนำ ตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติ

การนับรายการค้า (นับบิล) นับอย่างไร

การนับบิลนับ หรือ นับรายการค้า เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการงานบริการ รับทำบัญชี

1. ใบกำกับภาษีขาย / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่ม)
2. ใบกำกับภาษีซื้อ
3. ค่าใช้จ่าย เช่น ชุดเอกสารใบเบิกคืนเงินทดรองจ่ายกรรมการ ชุดเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน

การนับบิลใบกำกับภาษีอย่างย่อ จากเครื่อง POS ออกสรุปยอดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม วันละ 1 ครั้ง นับเป็น 1 รายการค้า รับเงินโอน เงินฝาก บัตรเครดิต

เมื่อไหร่จะได้รับ ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาษี ตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่ายกิจการทั้งหมด กำไรขาดทุนเพื่อเสียภาษี

อยากได้ข้อมูลบัญชีภาษี เพื่อตัดสินใจในการวางแผนภาษี ให้ประหยัดภาษีสูงสุด  ป้องกันการถูกเรียกตรวจสอบ วางแผนปรับปรุงรายการที่เสี่ยงในการถูกตรวจสอบ

เมื่อไหร่?? บริษัท / ห้าง จะได้รับรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน

กิจการจะได้รับรายงานดังต่อไปนี้ทุก 3 หรือ 6 เดือน ขึ้นกับขนาดกิจการ

ทางสำนักงานจัดส่งรายงานทางการดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบกำไรขาดทุน
3. งบทดลอง
4. บัญชีแยกประเภท

ทางกิจการจะได้รับรายงานทุก ๆ 30 วันถัดไปนับจากวันจัดส่งเอกสารรายเดือน

เช่น เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 03/2563 จัดส่งให้ สำนักงานบัญชี เพื่อจัดทำบัญชี วันที่ 04/03/2563  กิจกรสามารถเข้าตรวจสอบงบการเงินผ่านระบบบัญชี Online  ได้ตั้งแต่วันที่ 20/03/2563

ฟรี!! บริการเสริมมีอะไรบ้าง

  1. สอบถามบัญชีภาษี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น line@ / mail / Tel ตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง
  2. ฟรี ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. ฟรี จัดทำใบสำคัญรับ เพื่อประกอบการจ่ายเงินให้สมบูรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

เมื่อไหร่กิจการจะได้รับคืน เอกสารต้นฉบับที่กิจการจัดส่งมา เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ค่าใช้จ่าย Non-VAT

ทางสำนักงาน จะจัดส่งคืนเอกสารให้กิจการภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

เช่น กิจการจัดส่งเอกสารให้ทางสำนักงานวันที่ 5/09/2563  สำนักงานจะจัดทำบัญชี /ภาษี และจัดส่งเอกสารคืนภายในวันที่ 15/10/2563

สิ้นปียังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างหรือไม่ เช่น ค่าบริการปิดบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการปิดบัญชี – ไม่มี  อัตราค่าบริการรายเดือนรวมค่าบริการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี  – เป็นค่าบริการเพื่อรับรองบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี และเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการ บริษัท หรือ ห้าง ต้องจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ CPA รับรองงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ไม่รวมอยู่ในค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน

 

สนใจบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี เพราะกิจการของเราใช้งานระบบบัญชี Online ของกิจการเราเองอยู่แล้ว

ในกรณีที่กิจการมีการใช้ระบบบัญชี online เช่น  Flowaccount / PeakEngine /Smemove /Trcloud

กิจการดำเนินการดังนี้
ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / บันทึกค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมแนบเอกสารประกอบการจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจการเพิ่มสำนักงานเข้าระบบบัญชี Online เพื่อเข้าไปทำงานในส่วนของบัญชีและภาษี

      ต้องการให้ทางสำนักงานช่วยดำเนินการดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกิจการ และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายการค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชี และถูกต้องตามหลักการทางภาษีของกรมสรรพากร
2. ปรึกษาแนะนำการจัดทำค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอย่างถูกต้อง
3. Update ความรู้ทางภาษีให้กิจการอย่างสม่ำเสมอ
4. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
5. จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองงบการเงิน

      กรุณาระบุเพื่อที่ทางสำนักงานจะได้นำเสนออัตาค่าบริการสำหรับงานตรวจสอบการจัดทำบัญชี

หลังตกลงใช้บริการรับทำบัญชีรายปีแล้ว ค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนได้ด้วยเงื่อนไขใดบ้าง

       อัตราค่าบริการที่นำเสอนเป็นอัตราค่าบริการรับทำบัญชี เบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ

        ประเภทธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการนำเข้า ส่งออก กิจการที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น นายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย สถานพยาบาล คลีนิก การเฉลี่ยภาษีซื้อ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง รับเหมาก่อสร้าง อัตราแลกเปลี่ยน 

        รวมทั้งความซับซ้อนของรายการค้า ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น รายการจ่าย ประกอบด้วย ใบสำคัญจ่าย / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน/สำเนาเช็คหรือใบโอน และ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกิจการ

สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน รับทำบัญชี ของ สำนักงานบัญชี

สำนักงาน รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี และสามารถใช้งาน โปรแกรมบัญชี Online ที่กิจการใช้งานอยู่ได้ และเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร รองรับการใช้งานระบบ E TaxInvoice

          1. TR cloud | www.trcloud.co
          2. Smemove | www.smemove.com
          3 Flowaccout / Flowadvance
          4. Peak Engine
          5. My Account

ให้ใช้ฟรี 1 User / 1 กิจการ สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจัดทำภาษีรายเดือน และ การยื่นแบบประกันสังคม

สนใจบริการ ขอบเขตงาน งบเปล่า หรือ จดทะเบียนเลิก/ชำระบัญชี ขอรายละเอียดด้วย

อัตราค่าบริการสำหรับงบเปล่า ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการสำหรับเลิกกิจการ และจดชำระบัญชี ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารเพื่อประกอบการรับจัดทำบัญชี รายปี

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ

เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 25,153

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า