รับทำบัญชี ขายของออนไลน์ ผ่านทางเวป shoppee lazada บัญชี ภาษี ต้องรู้!!

รับทำบัญชี ขายของออนไลน์ ผ่านทางเวป shoppee lazada บัญชี ภาษี ต้องรู้!! สำหรับ บริษัท / ห้าง 2563

         สำนักงานมีบริการ รับทำบัญชี ขายของออนไลน์ สำหรับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ที่มีช่องทางการขาย ผ่านทางเวป shoppee lazada หรือ platform online อื่นๆ บัญชี ภาษี ต้องรู้!! คำถามส่วนมากที่สำนักงานได้รับเช่น

          1. ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และ ต้องจดทะเบียนภาษีมูค่าเพิ่มเมื่อไหร่

         2. ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร ออกรวบยอดฉบับเดียวตอนเย็นในแต่ละวันได้หรือไม่

         3. ต้องจัดส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าหรือไม่

         4. ไม่มีข้อมูลลูกค้า มีแต่ชื่อใน Facebook / Line   จะนำมาออกใบกำกับภาษีได้อย่างไร ผิดหรือไม่ถ้าเราออกใบกำกับภาษีแต่ข้อมูลลูกค้าไม่ครบ

         5. สินค้าที่นำมาขายนำเข้ามาจากจีน แบบเหมา ไม่ผ่านกรมศุลกากร ไม่ได้ผ่านการนำเข้า ไม่ผ่านตัวแทนออกของ ชิปปิ้งที่ถูกต้อง ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า  แล้วจะนำมาบันทึกเป็นต้นทุนได้อย่างไร และจะใช้ยอดไหนในการบันทึกต้องทุนให้ทางสรรพากรยอมรับ และใช้ในต้นทุนทางภาษีได้

         6. ทำไมสต๊อคสินค้าในระบบบัญชี ไม่ตรงกับสินค้าจริงที่เหลืออยู่ และสินค้าบางอย่างเราต้องส่งให้ influencer ทำรีวิว แล้วจะบันทึกตัดสต๊อกอย่างไร จะบันทึกออกจากระบบอย่างไร

         7. ค่าใช้จ่ายหลายอย่างไม่มี ใบกำกับภาษีซื้อ ไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้เอกสารอะไรเลย เช่นค่าส่งสินค้า แล้วจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างไร

         8. ส่วนลดที่ได้รับ ส่วนลดที่จ่ายแทน ค่าขนส่งออกแทน ค่าขนส่งฟรี โปรโมชั่นฟรี โปรโมชั่นลูกค้าใหม่ โปรโมชั่น 9.9 11.11 มีผลทางบัญชี ภาษีอย่างไรบ้าง

         ทางกรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือในเรื่อง ไว้ตามรายละเอียด้านล่าง

รับทำบัญชี ขายของออนไลน์ ผ่านทางเวป shoppee lazada บัญชี ภาษี ต้องรู้!!​

ถาม - ตอบ จากเพจ ท่านอาจารย์ สุเทพ
เกี่ยวกับปัญหา รับทำบัญชี ขายของออนไลน์

Inbox: พุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:10 น.
คุณ Oba Krab

สอบถามท่านอาจารย์สุเทพครับ
บริษัท ก ขายของออนไลน์ผ่านทางเวป shoppee ราคาขายสินค้า 1,000 บาท shoppee ให้ส่วนลดกับลูกค้า 100 บาท ลูกค้าจ่าย 900 บริษัทเราออกใบกำกับให้ลูกค้าโดยตรง 900 และพอสินเดือน พอสิ้นเดือน shoppee โอนเงินให้บริษัท 100 โดยไม่มีเอกสารใด ๆ มีแต่ยอดที่เข้าในบัญชีบริษัทเรา
จะเรียนสอบถามว่า เงินที่เข้ามาให้เราโดยไม่มีเอกสารใด ๆ ถือเป็นส่วนลดทางการขาย หรือส่งเสริมการขาย ได้ไหม และการบันทึกบัญชี สามารถบันทึกจากยอดเงินที่เข้ามา โดยไม่ได้เอกสารอะไรจากทาง shoppee ได้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:
กรณีบริษัท ก ประกอบกิจการขายของออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ shoppee ราคาขายสินค้า 1,000 บาท shoppee ให้ส่วนลดกับลูกค้า 100 บาท ลูกค้าจ่าย 900 บริษัทฯ ออกใบกำกับให้ลูกค้าโดยตรง 900 บาท และพอสินเดือน พอสิ้นเดือน shoppee โอนเงินให้บริษัท 100 โดยไม่มีเอกสารใด ๆ มีแต่ยอดที่เข้าในบัญชีบริษัทฯ นั้น
เช่นนี้ เงินที่ทางเวบไซต์ shoppee โอนเข้ามาบัญชีบริษัทฯ โดยไม่มีเอกสารใด ๆ ถือเป็นส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการส่งเสริมการขาย และการบันทึกบัญชี สามารถบันทึกจากยอดเงินที่เข้ามา โดยไม่ต้องมีเอกสารจากทาง shoppee ได้ แต่พึงต้องมี Supporting อื่นๆ ที่แจ้งจากทางเวบไซต์ shoppee เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ทราบว่าต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าเท่าใ

อาจารย์ Suphot Sumleekaew (22 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 6:04 น)
เรียนถามต่อครับ...แล้วบรรดาส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อสินค้า..ไม่ว่าจะเป็น..ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด รวมไปถึงส่วนลดที่ให้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย..อย่างนี้แล้วต้องนำไปรวมเป็นฐานรายได้ในการพิจารณาว่าเข้าข่าย SMEs ด้วยหรือไม่ครับ...ขอบพระคุณอย่างสูง

เรียน อาจารย์ Suphot Sumleekaew
คงต้องแยกกันเป็นรายส่วนลดครับ
1. สำหรับส่วนลดการค้า เป็นส่วนลดที่ให้ในขณะที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ จึงหักออกจากราคาสินค้าหรือค่าบริการ ย่อมไม่ถือเป็นรายได้
2. สำหรับส่วนลดเงินสด เป็นส่วนลดที่ให้เพื่อมุ่งหมายที่จะให้เกิดการชำระหนี้เร็วขึ้น หรือชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ถือเป็นรายได้อื่นที่ไม่ใช่่รายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ
3. สำหรับส่วนลดพิเศษ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย หากได้รับในสักษณะเดียวกับส่วลดเงินสด ก็ถือเป็นรายได้อื่นเช่นเดียวกับส่วนลดเงินสด แต่หากเป็นส่วนลดพิเศษที่มีลักษณะเป็นส่วนลดการค้า เบื้องต้นในทางภาษีอากร ถือเป็นรายได้อื่น แต่เมื่อนำไปซื้อสินค้าหรือรับบริการ ก็ให้นำไปหักออกจากมูลค่าของฐานภาษี ซึ่งทำให้ต้นทุนต่ำลง จะกลายเป็นต้องรับรู้ส่วนลดถึงสองครั้ง จึงไม่ถูกต้อง ให้โอนส่วนลดพิเศษไปหักออกจากมูลค่าต้นทุนสินค้าหรือบริการ
ต่อข้อถาม
บรรดาส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อสินค้า..ไม่ว่าจะเป็น..ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด รวมไปถึงส่วนลดที่ให้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย..ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานรายได้ในการพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ให้ถือว่าเป็น SMEs แต่อย่างใด

คุณสบายใจ จังเลย (29 กรกฎาคม เวลา 8:55 น.)
ปุจฉา: เรียนท่านอาจารย์สุเทพ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและขายสินค้า ต้องการที่จะเปิดช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการไปจดเพิ่มประเภทกิจการค้าปลีกและได้มีการไปจดทะเบียนการใช้เครื่องบันทึกเงินสดไว้ จึงขอรบกวนสอบถามดังนี้คะ
1. การขายสินค้าทางออนไลน์ บริษัทฯ ต้องไปจดเพิ่มประเภทกิจการกับสรรพากรหรือไม่คะ?
2. กรณีที่ลูกค้าทั่วไปมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และทางบริษัทฯจะทำการส่งของให้ทางไปรษณีย์ บริษัทฯสามารถใช้เครื่องบันทึกเงินสดออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เลยหรือไม่คะ?
3. ถ้าบริษัทฯสามารถใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้ บริษัทฯออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ณ.วันที่ลูกค้าโอนเงินมาถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
ขอบคุณมากคะ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:
1. การขายสินค้าทางออนไลน์ บริษัทฯ ไม่ต้องจดเพิ่มประเภทกิจการกับสรรพากร แต่อย่างใด เพราะการขายสินค้าทางออนไลน์เป็นเพียงวิธีการขายช่องทางหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีที่ลูกค้าทั่วไปมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ และทางบริษัทฯ จะทำการส่งของให้ทางไปรษณีย์ บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องบันทึกเงินสดออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เลย ถูกต้องแล้ว
3. ถ้าบริษัทฯ สามารถใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้ บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ณ วันที่ลูกค้าโอนเงินมา ถูกต้องแล้ว
อย่างไรก็ตาม การขายทางออนไลน์ จำเป็นต้องมีทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดส่งสินค้าไปให้ทางไปรษณีย์ จึงควรมีรายชื่อลูกค้าเพือพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วน ทางการค้า และในทางภาษีอากรด้วย แม้จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงินก็ตาม

คุณ Pompam Nuch (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:30 น.)
ขอสอบถามอาจารย์ค่ะ

กรณีขายสินค้า (ซื้อมาขายไป) ผ่าน lazada โดยทาง Lazada เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยตัวสินค้าอยู่กับทางผู้ขาย ทาง Lazada จะแจ้งมาว่า มีคนสั่งซื้อสินค้า แล้วจะให้ทางkerry มารับสินค้ากับทางผู้ขาย ซึ่งทาง Lazada จะเป็นผู้เก็บเงินไว้ก่อน แล้วหักค่านายหน้าจึงจะโอนเงินมาให้ผู้ขาย ถามการบันทึกบัญชี

1. Dr ลูกหนี้ ก xx Cr รายได้ xx (เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า lazada online)

2. Dr. นายหน้าlazada xx (บัญชีนี้ถูกต้องมั๊ยค่ะ) Dr ค่านายหน้า xx Dr ค่าขนส่ง xx Cr ลูกหนี้ ก xx (กรญี Lazada รับเงินแทนบริษัทฯ ก่อน เมื่อส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อโดย kerry)

3. Dr ธนาคาร xx Cr นายหน้า lazada xx (Lazadaโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ )

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:

กรณีขายสินค้า (ซื้อมาขายไป) ผ่าน lazada โดยทาง Lazada เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยตัวสินค้าอยู่กับทางผู้ขาย ทาง Lazada จะแจ้งมาว่า มีคนสั่งซื้อสินค้า แล้วจะให้ทางkerry มารับสินค้ากับทางผู้ขาย ซึ่งทาง Lazada จะเป็นผู้เก็บเงินไว้ก่อน แล้วหักค่านายหน้าจึงจะโอนเงินมาให้ผู้ขาย เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี

1. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada online และส่งมอบสินค้าให้แก่ Kerry ให้บันทึกรายการบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี้ ก ..................xxx
....เครดิต รายได้ .........................xxx
2. เมื่อแจ้งการรับชำระค่าสินค้า และหักค่านายหน้า รายการโอนเงินส่วนเที่เหลือเข้าบัญชีของบริษัทฯ ให้บันทึกรายการบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร ........xxx
........ค่านายหน้า...............xxx
........ค่าใช้จ่ายในการข่าย...xxx
....เครดิต ลูกหนี้.........................xxx
….ในกรณีนี้ Lazada ต้องออกหลักฐานใบกำกับภาษีค่านายหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ของค่านายหน้า โดยบริษัทฯ ต้องออกหลักฐานการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายส่งไปให้แก่ Lazada เพื่อเรียกเก็บค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจาก Lazada ต่อไป
เดบิต ลูกหนี้ Lazada ……….xxx
….เครดิต ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ...xxx

Inbox: พุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:10 น.
คุณ Oba Krab
สอบถามท่านอาจารย์สุเทพครับ
บริษัท ก ขายของออนไลน์ผ่านทางเวป shoppee ราคาขายสินค้า 1,000 บาท shoppee ให้ส่วนลดกับลูกค้า 100 บาท ลูกค้าจ่าย 900 บริษัทเราออกใบกำกับให้ลูกค้าโดยตรง 900 และพอสินเดือน พอสิ้นเดือน shoppee โอนเงินให้บริษัท 100 โดยไม่มีเอกสารใด ๆ มีแต่ยอดที่เข้าในบัญชีบริษัทเรา
จะเรียนสอบถามว่า เงินที่เข้ามาให้เราโดยไม่มีเอกสารใด ๆ ถือเป็นส่วนลดทางการขาย หรือส่งเสริมการขาย ได้ไหม และการบันทึกบัญชี สามารถบันทึกจากยอดเงินที่เข้ามา โดยไม่ได้เอกสารอะไรจากทาง shoppee ได้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:
กรณีบริษัท ก ประกอบกิจการขายของออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ shoppee ราคาขายสินค้า 1,000 บาท shoppee ให้ส่วนลดกับลูกค้า 100 บาท ลูกค้าจ่าย 900 บริษัทฯ ออกใบกำกับให้ลูกค้าโดยตรง 900 บาท และพอสินเดือน พอสิ้นเดือน shoppee โอนเงินให้บริษัท 100 โดยไม่มีเอกสารใด ๆ มีแต่ยอดที่เข้าในบัญชีบริษัทฯ นั้น

เช่นนี้ เงินที่ทางเวบไซต์ shoppee โอนเข้ามาบัญชีบริษัทฯ โดยไม่มีเอกสารใด ๆ ถือเป็นส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการส่งเสริมการขาย และการบันทึกบัญชี สามารถบันทึกจากยอดเงินที่เข้ามา โดยไม่ต้องมีเอกสารจากทาง shoppee ได้ แต่พึงต้องมี Supporting อื่นๆ ที่แจ้งจากทางเวบไซต์ shoppee เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ทราบว่าต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าเท่าใด

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

สำนักงานบัญชี BEE-Accountant

รับทำบัญชีกิจการซื้อมาขายไป ปิดงบ ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี คุณภาพดีตรงต่อเวลา มีขั้นตอนการทำงานเป็นระบบระเบียบ เอกสารประกอบการรับทำบัญชี ชัดเจนกับผู้ปฎิบัติงาน และกิจการการที่เป็นลูกค้า  รับสอบการทำบัญชี โดยโปรแกรม express  ตัวอย่างหัวข้อการสอน Click

อัตรค่าบริการรับทำบัญชี 2563 2020

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Click Here
Previous
Next

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip ตัวอย่างการทำบัญชีขายของออนไลน์ การทําบัญชีร้านค้าอย่างง่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน LAZADA SHOPEE แม่ค้าออนไลน์  ร้านค้าออนไลน์  ค่าทำบัญชี  รับทําบัญชีราคาถูก 500  ตัวอย่างการทำบัญชีขายของออนไลน์  หาคนทำบัญชี  รับ ทำ บัญชี ออนไลน์  รับ ทำ บัญชี แม่ค้า ออนไลน์  ตัวอย่างบัญชีขายของออนไลน์  รับ ทำ บัญชี ครบ วงจร

Bee-Accountant service

  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี
  • วางระบบบัญชี
  • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
  • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 411
Scroll Up

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far