Skip to content

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น
สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายรับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

หลักสูตรการสอนการใช้งาน   เหมาะกับ

1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง
2. ท่านที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี
3. ผู้ที่เริ่มประกอบการ ที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย  เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง
4. นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น  ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อประกอบการลงบัญชี สอนวิธีการการจัดทำเอกสารประกอบเพื่อให้สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง  เรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย พร้อมคู่มือประกอบการจัดทำบัญชี และ เอกสารภาษีสำหรับกิจการเบื้องต้น เป็นพื้นฐานการจัดทำเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ
รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

เนื้อหาการสอน หัวข้อ : รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

เนื้อหาการสอนวิเคราห์รายการค้า ทางบัญชี และภาษี จะคลอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ท่านสามารถแจ้งหัวข้อที่สนใจเพื่อให้ทางทีมงานเตรียมข้อมูลประกอบการสอนเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดของกิจการเช่น กิจการขนส่ง คลินิกการแพทย์

      1. วิเคราะห์รายการค้าและการดูเอกสารบัญชี

      2. การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อเลือกรายการภาษีซื้อที่ขอคืนได้ ภาษีซื้อที่ต้องนำมาลงเป็นค่าใช้จ่าย และภาษีซื้อต้องห้าม

      3. สอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกิจการ เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่วนตัว ค่ารับรอง สวัสดิการพนักงาน จะบันทึกบัญชีอย่างไร

      4. สอนการจัดทำเอกสารเช่น บิลเงินสด ค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารการรับเงินไม่ครบถ้วนให้ถูกต้องการหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

      5. การบันทึกเงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน

      6. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 3 ภงด 53 จาก โปรแกรม Express

เนื้อหาในหัวข้อ ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีคืออะไร 
ประเภทใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
การลงรายงานใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
เช็คความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษี
ระยะเวลาการเคลมภาษีซื้อ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้


แนะนำการกรอกแบบ ภาษี
1. ภงด 1   / ภงด 1ก เงินเดือน
2. ภงด 3
3. ภงด 53
4. ภพ 30
5. ภพ  36
6. ภงด 51 /50

ความเสี่ยงทางภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการ การขอคืนภาษีซื้อ
ผลกระทบทางสินค้าคงเหลือ ขาดเกินไปจากรายงานสินค้าคงเหลือ
ผลของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
ผลกระทบจากรายได้อื่น เช่น รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าส่งเสริมการขาย
ผลกระทบจากการจัดกลุ่มต้นทุนสินค้า

กรณีรายจ่ายของกิจการที่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ของกิจการจริง แต่ไม่มีหลักฐานการรับเงินเพียงพอ ต้องทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

เงินกู้ยืมธนาคารในนามกรรมการบริษัทสามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

ขั้นตอนการนำส่ง DBD E-Filing และการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามประกาศฉบับใหม่ 1/11/2561

สอนการจัดเตรียมเอกสารจัดส่งสำนักงานบัญชี เพื่อให้ทางสำนักงานบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้องและ บ่งบอกฐานะการเงินของกิจการตามงบการเงินได้ถูกต้อง

สอนการเข้าตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจประเภทเดียวกับผ่าน www.dbd.go.th

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

อัตราค่าบริการ รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ เบื้องต้น ตัวต่อตัว ค่าเรียน 3,000 บาท เวลาเรียนประมาณ 5 ชั่วโมง

จองวันเวลาเรียนติดต่อ  Line @beeacountant

ติดต่อ BEE-acc

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ บัญชี ภาษี เบื้องต้น ของกิจการ ภาษีการค้า คือ ภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทภาษีอากรของไทย ภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภท ธุรกิจส่วนตัว เสียภาษียังไง ภาษี คือ มีกี่ประเภท อัตราภาษีมีกี่ประเภท การเสียภาษีบริษัทจํากัด ภาษีอะไรบ้าง เปิดบริษัท เสียภาษียังไง ยื่นภาษี บริษัท การเสียภาษีบริษัทจํากัด ภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องทำอะไรต่อ เปิดบริษัทใหม่ต้องทําอะไรบ้าง ขั้นตอนหลังจากจดทะเบียนบริษัท ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกี่ฐานอะไรบ้าง

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Scroll Up

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far