Skip to content

รับสอนทำบัญชี บัตรเครดิต โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น

รับทำบัญชี

รับสอนทำบัญชี บัตรเครดิต โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขาย กิจการบริการ โดย สำนักงานบัญชี BEE -ACCountant 

*** หัวข้อในบทความนี้คือ การประยุกต์ใช้บัตรเครดิตในการรับชำระ การบันทึกเงินเข้าจากบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต การบันทึก ภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าธรรมเนียม หรือ กรณีที่ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าธรรมเนียม เช่น Lazada shopee หรือจาก Online Platform อื่น**

หลักสูตรการสอนการใช้งาน โปรแกรมเอ็กซ์เพรส  เหมาะกับ

                 1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง

                 2. ท่านที่กำลังหางานด้านบัญชี และไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านบัญชีอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม

                 3. ท่านที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี

                 4. ผู้ที่เริ่มประกอบการ ที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย  เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง

                 5. นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น  ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี


รับสอนทำบัญชีด้วย โปรแกรม Express ตัวต่อตัว (ใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสรุ่น  Demo) สอนงบดุล งบกำไรขาดทุน บัญชี แยกประเภทการใช้งาน โปรแกรม Express เบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มระบบ จนถึง การจัดทำรายงาน วิธีการวิเคราะห์ เอกสารจริง เพื่อประกอบการลงบัญชี สอนวิธีการ การจัดทำเอกสารประกอบเพื่อให้สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง สอนวิธีการทำทะเบียนทรัพย์  เรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย สอนถึง กิจการของท่าน บันทึกบัญชีจากเอกสารจริง 

รับสอนทำบัญชี เครดิตการ์ด โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น

ระบบต่างๆ ใน โปรแกรมบัญชี Express
ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ

รับสอนโปรแกรมเอ็กซ์เพรส 
:   โปรแกรม Express ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

1 ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2 ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3 ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4 ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8 ระบบบัญชีแยกประเภท
9 ระบบสินทรัพย์ถาวร
10 ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11 ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
12 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ที่มาExpress Software Group Co.,Ltd

รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express
ระบบการทำงานของ โปรแกรม Express

เนื้อหาหัวข้อ (บางส่วน) ในการอบรมการใช้งานโปรแกรม express เบื้องต้น
: รับสอนทำบัญชี การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการรับบัตรเครดิต

ในเนื้อหาหัวข้อ รับสอนทำบัญชี บัตรเครดิต โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น บันทึกบัญชีจากเอกสารจริง ( เป็นหนึ่งในหัวข้อของการสอนการใช้งานโปรแกรม express เบื้องต้น)   .

การมาตราการ National E-Payment ผลัดกันให้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันแล้วก็จะมีกิจการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ารับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เงินโอน Payment Gateway ต่าง ๆ เช่น Omise 2P2C  paysolutionasia และอื่น ๆ 

ดังนั้นในหัวข้อนี้จะเป็นการประยุกต์การใช้งาน  ในหัวข้อดังนี้

   การรับชำระจากลูกค้าด้วยบัตรเครดิต การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต  การรับเงินโอนหลายๆ ครั้ง เข้าบัญชีในครังเดียว

พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากตัวโปรแกรม โดยท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางบัญชี เกี่ยวกับ Dr /Cr ก็สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

การสร้างผังบัญชี รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด - บัตรเครดิต

รายการรับชำระ การขาย สินค้า บริการ โดยบัตรเครดิต เป็นเสมือนรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม โดยการสร้างผังบัญชีเพิ่มขึ้้นตามนี้

โปรแกรม Express ผังบัญชี

การผูกบัญชี วิธีการรับชำระ กับ ระบบขาย

เราต้องเพิ่มระบบการรับชำระ ( ผูกบัญชี) จากการขายสินค้าบริการเพื่อให้สามารถเพิ่มการรับชำระโดย บัตรเครดิตได้ จากเมนู เริ่มระบบ / ค่าเริ่มต้น / ระบบขายและลูกหนี้ / วิธีการรับชำระ หรือ เมนู 7142


จะเห็นว่าเราจะ ตั้งค่าให้การรับผ่านบัตรเครดิตเป็นเสมือนเช็ครับ และผูกกับบัญชีธนาคารที่เราติดตั้งเครื่องรับบัตรเครดิต และให้เงินเข้าบัญชี

กรณีเรารับบัตรเครดิตกับ Payment Gateway ต่าง ๆ เช่น Omise 2P2C  paysolutionasia และอื่น ๆ ก็ตั้งค่าแบบนี้เช่นกัน แต่ถ้าเราต้องการให้ชัดเจน เราอาจจะเพิ่มผังบัญชีแยกออกเป็นแต่ละ payment gateway

การบันทึกรายการขายแบบเงินสด และ รับชำระโดยบัตรเครดิต

การบันทึกรับเงินจากบัตรเครดิต เข้าบัญชีพร้อมบันทึกค่าธรรมเนียม VAT และ WH

              

การเรียกดูรายงานภาษีซื้อ เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิต

 ในการเรียนการสอน การทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express นั้น ทางสำนักงาน จะสอนการวิเคราะห์รายการค้าเบื้องต้นให้กับท่านด้วย เพราะเราตระหนักว่า การเข้าใจความเป็นมาเหตุผลของรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกบัญชี ปิดบัญชี ยื่นภาษี จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง

เพิ่มเติม : เนื้อหาการสอนเรื่อง การบันทึกบัญชี เงินสดย่อย ด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส (บางส่วน)

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น

อัตราค่าบริการ รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น ตัวต่อตัว ค่าเรียน 4,000 - 4,500 บาท เวลา 6 ชั่วโมง และแนะนำเรื่องการใช้งาน โปรแกรม Express ต่อเนื่อง

จองวันเวลาเรียนติดต่อ TEL  091-830-3543​ / Line  :@beeaccountant

ติดต่อ BEE-acc
สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 5,755

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า